Kerja Dakwah? Kita Perlu Bersatu.........

Dicatat oleh Kelab Diskusi Islam Friday, October 2, 2009
Kadang-Kadang Cara Kita Berbeza
Tetapi Matlamat Kita Tetap Sama

Jalan Yang Dituju Adalah Jalan Yang Sama

Cuma Lambat Atau Cepat

Cuma Sedikit Atau Lebih
Cuma kuat atau hebat

Cuma kecil atau besar
Tapi harus Kita Sedari
Kita Sebenarnya Perlu Bersatu

Agar Cara Itu Dapat Dipelbagaikan,
Supaya Jalan Itu Lebih Mudah
Untuk Kita Sampai
Untuk Matlamat Yang Satu
Mencari Keredhaan Allah S.W.T.
Sebagai Bekalan Apabila Kita Pulang Menghadap Allah S.W.T

Dakwah Kampus Dan Dakwah Umum (Masyarakat)
Kerja-kerja gerakan pelajar/mahasiswa adalah kerja yang mulia, mewakili sekelompok pelajar yang sedar terhadap permasalahan umat. Kumpulan gerakan pelajar ini adalah barisan hadapan dan pimpinan yang mampu untuk bergerak dengan lebih baik. Dalam pada masa yang sama gerakan ini memerlukan sokongan dan dorongan. Oleh itu, hal ini harus diberikan perhatian yang penting pengarahan dan menunjukkan jalan. Pada masa kini gerakan pelajar/mahasisa mengalami perluasan dimensi, lebih dinamis, mempunyai ramai generasi yang mampu untuk meneruskan lagi dakwah dan tarbiyah. Bagi komuniti masyarakat yang lebih besar, dakwah merupakan perkara yang sangat penting di dalam mengembalikan kekuatan dan kejatian nilai-nilai Islam itu sendiri yang kini makin terhakis nilainya bagi segelintir golonngan masyarakat. Asas nilai-nilai Islam perlu ditanamkan kepada masyarakat dan ummah bagi menjadikan setiap individu itu lebih mengutamakan syariat di dalam aspek kehidupan. Hal ini juga harus diberikan penekanan penting terutamnya bagi pihak pentadbir negara dan yang mempunyai tanggungjawab. Kerja-kerja dakwah ini tanggungjawab kita bersama.

Permasalahan Dan Kesulitan
Sama Ada Kerja Dakwah Dalam Lingkungan Kampus Ataupun Di Dalam Masyarakat. Sama ada di dalam kelompok gerakan dakwah itu sendiri. Sayangnya masih terdapat kesulitan di dalam kerja-kerja ini. Bagi kelompok gerakan, berkomunikasi antaranya masih terdapat masalah yang menjadi kesulitan di dalam melakukan kerja-kerja dakwah. Maslah umum pula, meliputi perbezaan pendapat, perbezaan istilah, dan kepelbagaian pemahaman dalam melakukan kerja-kerja dakwah sehingga menjadi bahaya yang serius menghambat kerja-kerja dakwah di seluruh dunia. Kita jangan sekali-kali meletakkan tugas yang utama ini berdasarkan ijtihad-ijtihad setempat yang mungkin benar atau salah, atau pengalaman-pengalaman yang belum matang yang mungkin mengungkapkan bentuk amal yang sebenar dan mungkin pula tidak benar. Juga mengikut penafsiran-penafsiran perbagai tentang prinsip-prinsip asasi yang menimbulkan luasnya perslisihan.

Oleh itu, untuk menghindari semua itu, kita perlu bersatu bersama-sama dalam melakukan kerja-kerja dakwah. kita perluakan satu pemahaman (tauhid al-mafaahiim) tentang amal gerakan dalam kalangan aktivis, juga kesepakatan dalam mendefinisikan perkara dan maksud yang digunakan. Hal ini kerana perbezaan wawasan, masyarakat dan juga keadaan mampu menimbulkan pemahaman yang berbeza bagi sesuatu perkara.

Langkah-Langkah Untuk Penyatuan Kefahaman

1. Menentukan perkara/objek yang ingin disatukan pemahamanya.
Harus dilakukan bagi menyelesaikan semua hal yang menimbulkan perbezaan pemahaman, terutama ruang lingkup utama yang melingkungi pemikiran aktivis dan gerakannya. Langkah yang paling berkesan adalah mengadakan pertemuan-pertemuan di antara aktivis atau gerakan dengan pemerhati aktivis atau gerakan dari beberapa generasi yang berbeza dengan mengadakan dialog terbuka, diskusi dan penyatuan pemikiran. Kesemua idea-idea ini kemudian perlu dikumpulkan, dibahas kembali idea tadi dan diklasifikasikan keutamaannya agar menghasilkan senarai perkara-perkara yang ingin disatukan pemahamannya dalam kalangan aktivis dan gerakan.
2. Kajian berkenaan objek pemahaman berdasarkan keutamaan.
Setelah menentuan objek, senaraikankan objek yang dihasilkan mengikut keutamaan dan pengaruh terhadap pemikiran dalam kalangan aktivis dan gerakan untuk dikaji secara lebih mendalam. Method kajian yang pelbagai sesuai dengan ciri-ciri dan kepentingan setiap objek.
3. Menerbit serta menyebarkan hasilnya.
Daripada hasil kajian yang telah dilaksanakan terhadap penyatuan kefahaman atau beberapa kefahaman yang hampir kepada penyatuan ia bolehlah dikongsi bersama dengan langkah menerbitkannya di dalam bentuk yang sesuai mengikut keperluan supaya ia mampu digunakan sepenuhnya oelh aktivis dan gerakan dakwah itu sendiri.
4. Kawalan dan penyelesaian.
Hasil perlaksanaan langkah-langkah penyatuan pemahaman di atas harus juga diadakan sistem semak dan imbang melalui mekanisma kawalan dan penyelesaian untuk mengukur sejauh mana keberkesanan wahana-wahana yang telah digunakan dan menemui sasaran.Kita Perlu Pemahaman Dari Segi:
1. Pemahaman tentang dakwah
2. Pemahaman tentang tarbiyah
3. Pemaham tentang pengurusan
* pengurusan waktu
* tugas pentadbiran
* Kepimpinan
* pengurusan mesyuarat
* aktiviti berinstitusi
4. Kefahaman politik
* Negara Islam
* Kepelbagaian Gerakan/Parti
* Globalisasi
* Hal Ehwal Minoriti
* Aktiviti Dakwah Profesional

Iman Mukmin

0 ulasan

Post a Comment

Mesej Anda


ShoutMix chat widget

Mutiara Kata

Radio

nasyidfm